Nasza oferta opiera się na ryczałtowych umowach serwisowych (serwis komputerów), dzięki którym użytkownicy systemów informatycznych mają jasno określone koszty serwisowania i nie musza się zastanawiać nad tym ile kosztuje utrzymanie ciągłości pracy systemu.
Korzyści płynące z podpisania umowy serwisowej:

·         Nadzór nad wszystkimi komputerami w firmie klienta.

·         Bieżące konserwacje i przeglądy techniczne komputerów i urządzeń peryf.

·         Naprawy komputerów.

·         Kontrole oprogramowania.

·         Prowadzenie polityki bezpieczeństwa sytemu informatycznego.

·         Zabezpieczanie stacji roboczych oraz sieci przed wirusami.

·         Doradztwo w zakresie sytemu informatycznego.

·         Zarządzanie licencjami.

·         Kontrola struktury okablowania sieciowego i urządzeń aktywnych.

·         Pomoc w konfiguracji programów dedykowanych.

·         Kontrola i nadzór nad systemami archiwizacji danych.

·         Ekspertyzy stanu i zużycia technicznego sprzętu, opłacalności napraw oraz inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania.

W ramach umowy serwisowej nasi pracownicy przejmą na siebie zarządzanie licencjonowaniem oprogramowania oraz prowadzenie dokumentacji technicznej systemu informatycznego w firmie, porządkując przy tym wszelkie wiążące się z tym problemy w jasne i przejrzyste raporty dla zarządu firmy. Jednocześnie jesteśmy w stanie dostarczać nowy sprzęt komputerowy, serwisować drukarki i dostarczać do nich materiały eksploatacyjne. Dodatkowo w ramach umów świadczymy bezpłatne usługi doradcze, mające na celu pomoc w optymalizacji rozwoju systemu, doborze oprogramowania jak również zwiększenia świadomości bezpieczeństwa danych elektronicznych wykorzystywanych w firmie.